MPS

MPS-GAP /MPS-SQ

Environmental Certificate

MPS-GAP

MPS-GAP is een toegangscertificaat om te kunnen leveren aan internationale retailers. Met dit certificaat voldoet u aan eisen op het gebied van onder andere traceerbaarheid, milieu, gewasbeschermingsmiddelen en recall procedures. MPS-GAP is gebenchmarkt met GLOBALG.A.P. en voldoet aan de voorwaarden van FSI. Om het MPS-GAP certificaat te kunnen behalen dient u MPS-ABC deelnemer te zijn en heeft u een geldige MPS-ABC kwalificatie nodig.

 • Zichtbaarheid in het MPS-Trade Portal
 • Versterking bedrijfsimago
 • Voldoet aan eisen internationale retail
 • Verbreding afzetmogelijkheden
 • Voldoet aan wettelijke eisen
 • Onderdeel van de 'Social Basket' van FSI
MPS
MPS-SQ

Goede arbeidsomstandigheden spelen voor veel handelaren en consumenten een belangrijke rol. Met het MPS-Socially Qualified (SQ) certificaat toont u aan dat uw bedrijf voldoet aan de (inter)nationale eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Zeker nu internationale supermarktketens zich, naast milieueisen, steeds vaker focussen op de sociale aspecten van uw bedrijfsvoering is MPS-SQ een goede aanvulling op MPS-ABC.

 • Monitoring van goede arbeidsomstandigheden
 • Voldoet aan (sociale) eisen retail
 • Speelt in op maatschappelijke vraag naar sociaal verantwoorde producten
 • Zichtbaarheid in het MPS-Trade Portal
 • Gebaseerd op de richtlijnen van de International Labour Organisation (ILO)
 • Sluit aan bij eisen FSI