MPS

MPS-ProductProof

Add-on to MPS-ABC

Omschrijving

MPS-ProductProof toont op productniveau aan dat bepaalde werkzame stoffen niet voorkomen en niet zijn toegepast in de teelt. Het is een systematiek waarbij met behulp van registratie van gewasbescherming (binnen 48 uur) en onafhankelijke monsternames kan worden aangetoond dat bepaalde werkzame stoffen niet zijn gebruikt in de teelt.

MPS-ProductProof (productzekerheid) is een ‘add-on’ op MPS-ABC (bedrijfszekerheid).

  • Een add-on op MPS-ABC
  • Versterking bedrijfsimago en onderscheidend naar andere kwekers
  • Responds to society’s demand for sustainable and safe products
  • Zichtbaarheid in het MPS-Trade Portal
  • Eerste opstap naar MPS-Natural Protected
MPS